Vi hjælper med budmaterialet | Copenhagencvb

Vi hjælper med budmaterialet

Hvis du ønsker at byde på en international konference står Wonderful Copenhagen klar til at hjælpe med at skræddersy et professionelt bud.

I Wonderful Copenhagen har vi mange års erfaring med at byde på internationale konferencer og kongresser. I et tæt samarbejde med vores partnere og den lokale vært skræddersyer vi et budmateriale (bid). I buddet tilkendegives, at man ønsker værtskabet og der redegøres for, hvorfor København vil være den idelle værtsby for kongressen. Et bid indeholder typisk:

• Officiel indbydelse fra den potentielle kongresvært og/eller dennes organisation

• Støttebrev fra værten, relevante videnmiljøer, organisationer og ministerier

• Beskrivelse af Københavns styrker og kvaliteter som kongresby

• Forslag til afvikling af kongressen, herunder forslag til mødested, hoteller og samarbejdspartnere

• Beskrivelse af tilgængeligheden til København samt hvordan man kommer rundt

• Budgetoverslag

• Forslag til sociale programmer og faglige udflugter

• Liste over services, som Wonderful Copenhagen kan yde i forbindelse med planlægning og afvikling af kongressen

Kontakt os for at se eksempler på bidding materiale (individuelt tilpassede præsentationsbrochurer) udarbejdet af Wonderful Copenhagen.

Læs mere om budprocessen her.

Del denne side