Her er de nominerede til Københavns Kongres og Event Award 2017 | Copenhagencvb

Her er de nominerede til Københavns Kongres og Event Award 2017

Københavns Kongres og Event Award hylder hvert år de danske værter og arrangører af internationale kongresser og sportsevents, der bliver afholdt i København. Der bliver uddelt priser i fire kategorier, og de tre nominerede i hver kategori offentliggøres her.
Tirsdag, april 4, 2017

Hvert år er København værtsby for op mod 200 internationale kongresser og sportsevents, der genererer en milliardomsætning til byen. Kongresserne er derudover en platform for vidensudveksling, talenttiltrækning og eksport.

For at hylde de lokale værter og arrangører, der er med til at sætte København på verdenskortet, inviterer Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune én gang om året til ’Københavns Kongres og Event Award’.

Der bliver uddelt priser for arrangementer afholdt i 2016 i følgende kategorier: ’Årets initiativpris’, ’Årets bedste sportsevent’, ’Årets kongresvært for kongresser med mindre end 1.000 deltagere’ og ’Årets kongresvært for kongresser med mere end 1.000 deltagere’.

Der er nedsat to kompetente fagjuryer. Én for kongresser og en for sportsevents. Kongres-juryen er nedsat på tværs af videnmiljøer og erhvervsliv inden for hovedstadens største kongres-styrkepositioner og værtsbyen København. Sportsjuryen består af repræsentanter fra markante sportsevents, Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune. Vinderne bliver offentliggjort d. 19. april på Københavns Rådhus.

De nominerede i de fire kategorier er:

 

Nominerede til Årets initiativpris:

 • European Emergency Medical Services 2016 (EMS2016)
 • EM i Freestyle Fodbold 2016
 • Greater Copenhagen Smart Solutions 2016

Nominerede til Årets bedste sportsevent:

 • World Rowing Masters Regatta 2016
 • TrygFonden Christiansborg Rundt
 • Copenhagen Historic Grand Prix 2016

Nominerede til Årets kongresvært for kongresser med mindre end 1.000 deltagere:

 • ETA 2016
 • Modern Approaches to Diabetes – Self Management and Prevention
 • 22nd International Seaweed Symposium

Nominerede til Årets kongresvært for kongresser med mere end 1.000 deltagere:

 • FENS Forum 2016
 • European Emergency Medical Services 2016 (EMS2016)
 • Himmelske Dage

 

Nominerede til Årets initiativpris - begrundelser

 

European Emergency Medical Services 2016 (EMS2016)

Begrundelse: Region Hovedstadens Akutberedskab leverede på eget initiativ den første europæiske kongres for det akutmedicinske og præhospitale område i Europa, hvor Danmark i øvrigt er førende inden for området. Byen København var en aktiv del af kongressen, da der blev arrangeret guidet morgenløbeture gennem København og morgensvømning i Københavns Havn for kongressens deltagere. Rådhuspladsen dannede ydermere rammen om en stor beredskabsevent, hvor både kongresdeltagerne og borgerne i København kunne se, hvordan de danske beredskabsmyndigheder samarbejder - formidlet på en informativ måde.

EM i Freestyle Fodbold 2016

Begrundelse: For første gang nogensinde kom EM i Freestyle Fodbold til Danmark og København. EM i Freestyle Fodbold bidrager til et groende ”marked” af alternative sportsevents, som markedsfører sig anderledes, og har andre deltagere end de traditionelle idrætsudøvere. København har med værtskabet for EM formået at manifestere sig som et foregangsland, der med glæde viser rummelighed over for nye tendenser, og hjælper med at skabe de nødvendige rammer for, at en allerede populær aktivitet kan udvikle sig endnu mere.

Greater Copenhagen Smart Solutions 2016

Begrundelse: Den nye konference var resultatet af et banebrydende, tværgående offentligt-privat samarbejde, som satte rammen for en innovationsplatform, der testede og implementerede de nyeste Smart City-løsninger. Kongressen benyttede byen aktivt i en helhedsoplevelse, der inkluderede besøg til forskellige Living Labs (udendørs testområder) og fremviste nogle af de nyeste og mest innovative Smart City-løsninger implementeret i byens rum – løsninger som blandt andet skal forbedre og hjælpe byer med at reducere trængsel, luftforurening, oversvømmelser, affald og energiforbruget. Konferencen bakker op om København, som en grøn og attraktiv destination at leve og gøre forretning i.

 

Nominerede til Årets bedste sportsevent - begrundelser

 

World Rowing Masters Regatta 2016

Begrundelse: World Rowing Masters Regatta er verdens største ro-regatta og den til dato største ro-regatta afviklet på Bagsværd Sø. 2929 deltagere fra 47 nationer. 90 % af deltagerne var udenlandske, hvilket sikrede en stor turismeomsætning i hele regionen. Udover roerne og deres ledsagere var der 596 frivillige hjælpere, til at sikre at alt klappede før, under og efter regattaen. Med over 4000 personer og 1500 både, har der ikke tidligere har været så mange roere samlet på Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø.

TrygFonden Christiansborg Rundt 

Begrundelse: TrygFonden Christiansborg Rundt er det største åbent-vand event i Danmark. Siden den første afvikling i 2006 er eventen vokset fra 260 deltagere til knap 3700 deltagere i 2016. Eventen er unik med sin placering i centrum af København, hvor svømmere kun denne ene gang om året har mulighed for at se Christiansborg Slot fra vandsiden. Ingen anden Europæisk hovedstad tilbyder et så stort åbent-vand motionsevent i havnevand så rent som i Københavns Havn. Igen i år brandede TrygFonden Christianborg Rundt, Københavns aktive blå/grønne profil.

Copenhagen Historic Grand Prix 2016

Begrundelse: Copenhagen Historic Grand Prix er en enestående international kulturbegivenhed midt i København der har udviklet sig til en fast del af det københavnske eventudbud med en engageret deltager- og fanskare fra ind- og udland. Copenhagen Historic Grand Prix har oplevet en markant stigning i tilskuerantal med mere end 33.500 glade bilentusiaster i Bellahøj Park, og det – sammen med TV- og pressedækningen – giver København en unik og anderledes mulighed for at opnå stor synlighed som en visionær og kulturalsidig storby. Nominerede,

 

Nominerede til Årets kongresvært for kongresser med mindre end 1.000 deltagere - begrundelser

 

ETA2016

Begrundelse: De danske værter udviste stort engagement og vilje til at bringe kongressen til Danmark. På grund af Københavns generelle prisniveau og faldende sponsorater fra medicinalindustrien og fonde til forskning i stofskiftesygdomme, måtte kreative løsninger og mange forhandlinger findes, for at få byen til at være økonomisk mulig. Løsningen blev en minimalistisk kongres, der fremstod som en god rollemodel for mange videnskabelige kongresser med et lille budget. Kongressen benyttede sig af en ny billig netværksform i form af et couch surfing koncept med fokus på de studerende. Sammen med denne tilgang og de sociale arrangementer blev byen fremstillet på en anderledes og lokal måde.

Modern Approaches to Diabetes – Self Management and Prevention

Begrundelse: Kongressen viste, i tillæg til det høje faglige niveau, et stort engagement og originalitet i tænkningen af traditionelle kongreselementer som indhold og form. Resultatet af kongressens workshopformat var derfor konkret videnskabeligt output og konkrete løsninger til at forbedre hverdagslivet for diabetespatienter. Den danske styrkeposition omkring diabetes og brede sundhedsforståelse parret med den utraditionelle form blev bemærket i relevante videnmiljøer i ind- og udland og på sociale medier. Værterne har til fordel for det danske videnmiljø dannet ”Alliance for Diabetes Self-Management and Prevention” med det internationale forskningscenter Leicester Diabetes Research Unit. Nye samarbejdsrelationer har skabt videnskabelige publikationer og en sikring af kongressens fortsatte rotation. Kongressen afspejlede værtskab af høj kvalitet.

22nd International Seaweed Symposium

Begrundelse: Kongresværterne har udvist stort engagement i tiltrækningen af kongressen med omfattende tværfaglig støtte og samarbejde fra 6 danske universiteter, virksomheder, konsulenter og organisationer. Kongressen har fået synliggjort dansk forskning og den spirende erhvervsklynge på tangområdet i en global kontekst. Med initiativet Seaweed Matchmaking, har danske virksomheder kunne pitche og synliggøre dem selv før relationsskabende én-til-én møder blev afholdt sideløbende med det videnskabelige program. Et fagligt stærkt out-reach program var også en del af programmet med kreative sammenkoblinger fra dyrkning af muslinger og tang i Københavns kanaler, ture til firmaer og forskningsinstitutioner til visning af de historiske tang-kalkmalerier på Københavns Rådhus. Kongressen fik vakt international opmærksomhed på en af byens styrkepositioner, Københavns rene vandmiljø. Værterne fik ikke mindst anerkendelse for deres gode værtskab med topkarakterer fra deltagerne i kongresevalueringen.

 

Nominerede til Årets kongresvært for kongresser med mere end 1.000 deltagere - begrundelser

 

FENS Forum 2016

Begrundelse: Med FENS Forum 2016 har de danske værter formået at sætte nye standarder for begrebet værtskab. Dansk Selskab for Neurovidenskab har leveret et stærkt fagligt program på en utraditionel og nytænkende måde, der har boostet dansk viden og eksponeret det danske videnmiljø internationalt. Bemærkelsesværdigt er det uovertrufne og alsidige out-reach program, der både engagerede deltagerne før, under og som levede videre efter kongressen. 50 unge forskere kom ud i danske laboratorier landet over op til kongressen. Under kongressen blev emneområder diskuteret videre i uformelle omgivelser med Streetfood ved Bella Center Metro Station alle kongressens dage. Værterne formåede også at formidle et meget komplekst emne til almindelige borgere på en kreativ og engagerende måde i form af Copenhagen Brain Films i samarbejde med Cinemateket, der forløb over 3 måneder, ”science in the City” med uformelle foredrag på barer i KBH og ikke mindst et samarbejde med Copenhagen Jazz Festival med tilhørende foredrag om musikkens indvirken på hjernen. Værterne inviterede på denne måde kongresgæsterne til at være en del af byen, men inviterede også byens borgere til at være en del af kongressen og dets emnefelt.

European Emergency Medical Services 2016 (EMS2016)

Begrundelse: Region Hovedstadens Akutberedskab har udvist stort engagement ved at arrangere den første europæiske kongres for det akutmedicinske og præhospitale område i Europa med støtte fra TrygFonden og Lærdal Fonden og med kongeligt protektorat. Værterne har skabt blivende relationer og resultater med skabelsen af to alliancer ”EMS Leadership Network” og ”Global Resuscitation Alliance” til deling af den nyeste viden om genoplivning og akuthjælp på tværs af Europa. Et Cadaver Lab sikrede, at deltagerne kunne øve nye akutmedicinske metoder på lig og konkurrenceånden kom frem med European EMS Championships, hvor hold dystede om det bedst gennemførte fuldskala præhospitale scenarie. I et flot out-reach program formåede værterne at showcase de danske beredskabsmyndigheder for den brede befolkning med en stor beredskabsevent på Rådhuspladsen. Kongelig deltagelse var også med til at sætte fokus på kongressens emne. Værterne er lykkedes med de mål de satte sig for med både de videnskabelige elementer såvel som folkelige elementer, der skabte medieomtale både i ind- og udland, i traditionelle og sociale medier. Kongressen nu årligt tilbagevendende. Først til København i 2017, og derefter i Europa.

Himmelske Dage

Begrundelse: Himmelske Dage adskiller sig positivt ved at udfordre kongresbegrebet, og hvad der er en kongres i traditionel forstand. Himmelske Dage udbredte diskussioner og læring, relationsdannelse og samarbejdsstyrkelse ud over en traditionel kongressal eller konferencelokale. De tiltrak mere end 30.000 mennesker til debatarrangementer i universitets festsal og på museer, fællesmiddage mod ensomhed, genbrugsmodeshow på Rådhuspladsen, kunst mod fundamentalismen på Regnbuepladsen, religionsdialog og debatter med politikere og andre meningsdannere fra ind- og udland. De fik tung mediedækning og med brug af hele København viser Himmelske Dage en suværen formidlingsevne indenfor deres område samt en nytænkende showcase af den danske Højskolebevægelse.

Del denne side