Eksempel på et bud forløb | Copenhagencvb
Amaliehaven / Kim Wyon

Eksempel på et bud forløb

Wonderful Copenhagen fungerer som den koordinerende enhed for et dansk bud på en international kongres og derved som bindeled mellem danske værter og de internationale beslutningstagere. Alle vores services er gratis. Nedenstående er et eksempel på, hvordan en budproces kan forme sig skridt for skridt.

Indledende fase:

  1. Foreningen annoncerer næste ledige kongresår og inviterer til bud
  2. Tilkendegivelse af interesse for værtskab ('Letter of Intent') fra potentielle kongresværter/værtsbyer
  3. Bid manual/guidelines, samt regler for bud stilles til rådighed for interesserede ansøgere

 Forberedelse af buddet:

  1. Udfærdigelse af invitations- og budmateriale
  2. Invitations- og budmateriale fremsendes til relevante beslutningstagere
  3. Kvalificerede destinationer 'short-listes'
  4. Kongressens beslutningstagere besøger de udvalgte destinationer på inspektionsbesøg

 Beslutningsfase:

  1. Revideret invitations- og budmateriale indsendes
  2. Mundtlig præsentation af buddet
  3. Afstemning om valg af værtsby
  4. Beslutningen tages

 Offentliggørelse og forhandlinger:

  1. Beslutningen offentliggøres
  2. Feedback til de kandidater der blev fravalgt
  3. Forhandlinger med leverandører

Del denne side