Danmarks Internationale Kongresgaranti Ordning | Copenhagencvb

Danmarks Internationale Kongresgaranti Ordning

Mange spørgsmål melder sig, når man skal være vært for en international kongres. Ét af de vigtigste knytter sig til økonomi og finansiering. Hvordan får man budgettet til at hænge sammen, og hvor kan man søge hjælp? Danmarks Internationale Kongresgaranti Ordning er en hjælp til danske foreninger og organisationer, der skal være vært for en international kongres i Danmark og som skal afholde udgifter forud for kongressens afvikling, f.eks. til etablering af website, udarbejdelse af invitationer mv.

Hos Danmarks Internationale Kongresgaranti Forening kan der søges om kaution for optagelse af lån eller kassekredit i et pengeinstitut. Garantien er ikke en underskudsgaranti, men er et alternativ til en personlig kassekredit eller et personligt lån. Med et garantibevis fra Danmarks Internationale Kongresgaranti Forening i hånden kan man oprette en lånekonto i et pengeinstitut efter eget valg uden at skulle stille personlig sikkerhed.

Garantiens størrelse

Garantien kan udgøre op til 20 % af kongressens totale kapacitetsomkostninger, dog maksimalt 250.000 kr. Kapacitetsomkostninger dækker over faste udgifter i form af f.eks. leje af kongresfaciliteter, AV-udstyr, forsikring, markedsføring af kongressen og konsulentbistand.

Ansøgningsbetingelser

En garantistillelse er betinget af, at:

• kongressen har minimum 50 deltagere

• deltagerne kommer fra minimum 3 lande

• minimum 75 % af deltagerne forventes at være udenlandske

• kongressen varer minimum 2 dage, og at deltagerne overnatter minimum 1 nat

Herudover skal kongressen være et åbent arrangement for alle deltagere, der har branche- eller faglig/videnskabelig tilknytning til kongressens emneområde eller medlemskab af foreningen eller organisationen bag kongressen. Det kan således ikke ydes garanti til møder for private firmaer eller til helt lukkede møder.

Hvordan søger jeg

For at komme i betragtning til en garantistillelse, skal der udarbejdes en ansøgning med tilhørende budget for kongressen. Det udfyldte ansøgningsskema skal sammen med budgettet indsendes senest 1 år og tidligst 2 år før kongressens afholdelse til den regionale turist- og kongresorganisation, som dækker det område, kongressen skal afholdes i.

Læs mere om ansøgningsproceduren her

 

 

 

Del denne side

Kontakt din lokale organisation:

Wonderful Copenhagen
Nørregade 7b
1165 København K
tlf. 33 25 74 00
kongres@woc...
www.altomko...

VisitAalborg
Østerågade 8
9000 Aalborg
tlf. 99 31 75 00
info@visita...
www.visitaa...

VisitAarhus Convention
Nordhavnsgade 1
8000 Aarhus C
tlf. 87 31 50 05
info@visita...
www.visitaa...

Inspiring Denmark
Jernbanegade 75-77
5500 Middelfart
tlf. 75 82 92 10
info@inspir...
www.inspiri...